Eesmärgid

MTÜ Tulipisar on loodud 2010. aastal eesmärkidega:

MTÜ Tulipisar teostab oma eesmärkide saavutamiseks:

Okupatsioonivõimude kuriteod

1941. aasta 14. juuni ja 01. juuli suur­küüditamisega represseeriti kokku ligi 10890 inimest.

1945. aasta 15. augusti suurküüdita­misega represseeriti ligi 560 eesti-sakslast.

1949. aasta 25. märtsi suurküüditamisega represseeriti kokku ligi 32750 inimest. Nende hulgast ligi 21428 inimest alustasid trellitatud loomavagunites sõitu Venemaale 25-29. märtsil 1949. aastal.

1951. aasta 01. aprilli suurküüditamisega represseeriti ligi 390 inimest usutunnistuse pärast.

1940-1953. aastal, suurküüditamiste (1941, 1945, 1949, 1951) vahepealsetel aegadel, küüditati üksikisikutena, perekonniti ja üksikute vagunitäitega kokku ligi 1690 inimest.

„Inimene kui õppimisvõimeline olevus liigub tuntud minevikust tundmatusse tulevikku. Suudame minevikust kaasa võtta ainult selle osa, mis meile on tuntud, ülevaatlik, seletuse või nime saanud, läbipaistvaks ja omaseks muutunud. Nii elab minevik ehk ajaloo­kogemus meis edasi: inimene vajab ajalugu ja arvatavasti inimene ongi ajalugu. Mida laitmatum on inimese side minevikuga, seda õppimisvõimelisem ta on.“
„Hõbevalge“, 1976, Lennart Meri

Osale!

MTÜ Tulipisara eesmärkide saavu­tamisele ning tegevusele saab kaasa aidata meist igaüks. Lihtsaim viis selleks on osaleda meie poolt korraldatavatel mälestusüritustel või toetada nende ürituste järjepidevat läbiviimist.

Kontakt

MTÜ Tulipisar
E-post: info @ tulipisar.ee
Registrikood: 80320871
Arvelduskonto: EE982200221051376083

Mattias Jürgens
E-post: mattias @ tulipisar.ee

Neeme Tingas
E-post: neeme @ tulipisar.ee